Virksomhedstyper

Alle virksomheder har behov for nogen til at varetage økonomien. I store virksomheder er det typisk en økonomichef for en dedikeret økonomiafdeling, der har overblikket, mens det i mindre virksomheder ofte er en bogholder, der tager sig af pengesagerne.

Hos Skovborg & Co. hjælper vi begge typer virksomheder. Se eksempler på hvilke opgaver, vi typisk bliver kaldt ud til:

Aktieselskaber – store danske virksomheder og danske datterselskaber af internationale virksomheder.

For at kunne hjælpe bedst muligt, er kravene til indsigten i organisations- og økonomistrukturen store. 

  • Interim Management. Hvis økonomichefen er fratrådt eller længerevarende syg, træder vi til og foretager den type ’oprydning’, der vil være nødvendig i forhold til, at der har manglet en ressource i et stykke tid. Vi tager naturligvis højde for, at de tilbageblevne medarbejdere i afdelingen typisk vil være frustrerede, nervøse og overbelastede
  • Implementering af nyt ERP-system
  • Outsourcing af økonomifunktionen (typisk i datterselskab af en international virksomhed)

SMV – små og mellemstore danske virksomheder, der har en ejerleder i direktørstolen.

  • Outsourcing af hele økonomifunktionen
  • Optimering af processer/arbejdsgange. Typisk i tilfælde, hvor der har siddet en bogholder i mange år og gjort tingene på sin egen måde
  • Hvis den hidtidige regnskabsansvarlige er fratrådt eller længerevarende syg, og der er behov for at få lavet en ‘oprydning’ inden der ansættes en anden, eller funktionen midlertidigt outsources. Det kan også være, at der er behov for ekstern assistance til at udarbejde enkle ledelsesrapporter og processer, så en anden medarbejder midlertidigt kan overtage funktionen
Ring og lad os drøfte dine muligheder på 7070 1203