koncept_SMALL

 

Koncept

Skovborg & Co. yder forskellige former for business support til ledelser, nationale og internationale selskaber, familieejede virksomheder og bestyrelser.

Vi har mere end 16 års erfaring med Interim Management og som sparringspartner for virksomheder af forskellige størrelser inden for forskellige brancher. Så uanset om du er direktør i din egen virksomhed eller adm. direktør i en multinational virksomhed, har vi en økonomiløsning, der kan hjælpe dig, og som bliver skræddersyet til jeres behov.

Vi har fokus er på at sikre dig og din virksomhed rapportering af valide, økonomiske tal, så der er et præcist, økonomisk grundlag at træffe beslutninger på baggrund af. 

Alle virksomheder har behov for nogen til at varetage økonomien. I store virksomheder er det typisk en økonomichef for en dedikeret økonomiafdeling, der har overblikket, mens det i mindre virksomheder ofte er en bogholder, der tager sig af pengesagerne. 

Konceptet er enkelt

Afklaring af de ønskede ydelser samt kortlægning af jeres organisation og økonomiske struktur

Savner du en midlertidig økonomidirektør? Vil du gerne have effektiviseret virksomhedens økonomifunktioner? Etableret budgetter og økonomistyring? Eller går dine behov snarere i retning af etablering af ledelsesrapportering, bestyrelsesarbejde og/eller undervisning i økonomi?

Uanset hvad dine behov er inden for Interim Management og Outsourcing, så er Skovborg & Co. de rette til at hjælpe dig.

Vi er en del af jeres virksomhed

Vi træder ind i virksomheden på interim basis og bliver hos jer i den tid, det kræver at løfte den forhåndenværende opgave. I får enkle ledelsesredskaber, der er målrettet brugeren, og som hjælper med at skabe klarhed og forståelse for jeres virksomhed samt giver jer et bedre beslutningsgrundlag.

Derudover får I en kompetent sparringspartner, der tænker i fremadrettede indsatser og konsekvenser baseret på jeres økonomiske nøgletal.

Vidensdeling, overdragelse eller forsat en del af jeres virksomhed

Vi sørger naturligvis for løbende at overdrage viden om økonomi og regnskab til jeres medarbejdere, mens vi er hos jer, så I, når vores opgave er fuldført, er klædt på til selv at varetage og/eller forsætte med os som en del af jeres organisation.

 

Se eksempler på hvilke opgaver, vi typisk bliver kaldt ud til:

 Danske virksomheder og danske datterselskaber af internationale virksomheder.

Vi har stor erfaring med at danne os en indgående viden i organisations- og økonomistrukturen og dermed være et aktiv fra første dag. 

  • Interim Management. Hvis økonomi- eller regnskabschefen er fratrådt eller længerevarende syg, træder vi til og foretager den type ’oprydning’, der vil være nødvendig i forhold til, at der har manglet en ressource i et stykke tid. Vi tager naturligvis højde for, at de tilbageblevne medarbejdere i afdelingen typisk vil være frustrerede, nervøse og overbelastede
  • Digitaliserings projekter (godkendt af erhvervsstyrelsen – EU tilskud)
  • Specialdesignede Dashboards og ledelsesrapportering
  • Implementering af nyt ERP-system
  • Ledelses sparring
  • Varetage den daglige drift af økonomifunktionen
  • Optimering af processer/arbejdsgange. Typisk i tilfælde, hvor der har siddet en bogholder i mange år og gjort tingene på sin egen måde.

 

Ring og lad os drøfte dine muligheder på 7070 1203